Šta je tradicionalna ishrana (tradicionalni recepti)?


Tradicija običaja i verovanja se prenose sa generaciju na generaciju, u stara vremena se to radilo od usta do usta („sa kolena na koleno“) i oni su važan deo kulturne identifikacije jednog regiona ili jedne zemlje.

Tradicionalna jela su se, takođe, prenosila sa jedne generacije na drugu, uz specifične navike korišćenja, upotrebu specifičnih sastojaka i uz specifičnu pripremu. Ovakvi načini i običaji u pripremi tradicionalne hrane su povezani sa lokalnim kulturama, u nekim slučajevima i hiljadama godina. U novija vremena, u mnogim zemljama Evrope, tradicionalni način ishrane i tradicionalna jela su u opasnosti zbog izmenjenog načina života i uticaja drugih regiona i kulutra. Zato je jako važno dokumentovati i izučavati elemente tradicije kulture i ishrane u svakoj pojedinačnoj zemlji, regionu, kulturi.

Tradicionalni recepti

Šta je tradicionalna ishrana (tradicionalni recepti)?

Postoje razne definicije tradicionalne hrane (tradicionalnih jela, tradicionalnih recepata). Jednu od definicija dao je EuroFIR (European Food Information Resource): tradicionalna ishrana je utvrđena praksa i specifičnosti koje su nastale pre Drugog svetskog rata. To su tradicionalna jela (tradicionalni recepti) sa specifičnom pripremom i sastojcima koji ih jasno razlikuju od drugih sličnih proizvoda i kategorija u korišćenju „tradicionalnih sastojaka“ (sastojci ili gotovi proizvodi – jela) ili „tradicionalni sastav“ ili „tradicionalni način proizvodnje“.

Šta je tradicionalni sastav (tradicionalni recepti)?

Tradicionalni sastav (tradicionalni recepti) po istoj definiciji, obavezno je nastao pre Drugog svetskog rata i prenosio se generacijama usmenim ili pisanim putem (čak i u slučjevima da se prestalo sa korišćenjem takvog sastava, ali se, zatim, ponovo počelo), ali se takav sastav obavezno razlikuje od sastava koji generalno definiše široku grupu jela, kojoj to konkretno jelo (recept, njegov sastav) generalno pripadaju.

Izvor: EuroFIR